Murcia Üniversitesi tavuklarla çalışma dönemini tamamladı: şimdi numunelerin ve sonuçların analiz zamanı

Tarafından gönderildi: SUSTAvianFEED Yorumlar: 0

Murcia Üniversitesi’nin SUSTavianFEED projesi kapsamında yeni deneysel diyetlerin etkilerini analiz etmek için Isazul cinsi tavuklarla çalıştığı 40 haftalık dönem geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Depolanan çok sayıda numune ve sahada uygulanan metodoloji tarafından rapor edilen sonuçlar analiz edilmektedir. Önümüzdeki aylarda, yeni besleme programının (genellikle kullanılanlardan daha sürdürülebilir) tavukların üretkenlik parametreleri, refahları ve elde edilen yumurtaların kalitesi üzerindeki çalışmasının sonuçlarını elde edeceğiz. Bu parametrelerin sürdürülebilir diyetlerin kullanımıyla cezalandırılmayacağını ve hatta bazı parametrelerin, özellikle de refahla ilgili olanların iyileşebileceğini umuyoruz.

“Diyetler – Dr Silvia Martínez-Miró açıklıyorMurcia Üniversitesi sözcüsü – bu tür bölgesel tavuklar için geleneksel bileşenlerden oluşan bir Kontrol diyeti; ithal soya fasulyesi ve tahıl miktarlarının azaltıldığı, daha sürdürülebilir bitki bazlı bileşenlerin dahil edildiği Km 0 adı verilen alternatif bir diyet; ve bir öncekiyle aynı olan üçüncü bir diyetten oluşuyordu. Hermetia illucens larvaları alternatif bir protein kaynağı olarak dahil edilmiştir”.

Çok sayıda bilimsel çalışma, uzak ülkelerden ithal edilen bileşenlerin kullanılmasının sadece nakliye nedeniyle değil, aynı zamanda bazılarının yetiştirilmesinde yer alan ormansızlaşma nedeniyle de yüksek çevresel etkisini göstermektedir.

Bu nedenle, alışılagelmiş olanlardan daha az çevresel etkiye sahip alternatif bileşenler aranmaktadır.

Buna ek olarak, böcekler protein ve yağ açısından çok zengin olmaları nedeniyle mükemmel beslenme özelliklerine sahiptir ve bu da onları bazı yüksek etkili protein kaynaklarının yerini almak için çok ilginç bir seçenek haline getirmektedir. Bu pilot çalışmada, Murcia’dan Entomo şirketi bize tarımsal-endüstriyel atıklarla beslenen ve sadece 12-14 gün içinde tavukların yemine katılacak uygun olgunluğa ulaşan bir larva olan Hermetia iIllucens‘in larvalarını sağladı.

“Yem alımı ve günlük yumurta üretimi – Dr. Martínez-Miró devam ediyor – yumurta üretimi, yumurta kütlesi ve dönüşüm indeksi gibi performans parametrelerini hesaplamak için çalışma boyunca izlendi. Çalışmanın 4, 9 ve 15. haftalarında üç kontrol gerçekleştirilmiş ve her üç diyet için de hem dış hem de iç yumurta kalitesi analiz edilmiştir. Bu diyetlerin tavukların davranışları üzerindeki etkisini belgelemek ve değerlendirmek için video kameralar yerleştirilmiştir. Ayrıca, her kontrolde Welfare Quality® standartlarına uygun olarak refah parametrelerinin değerlendirilmesinin yanı sıra biyokimyasal parametreleri ve refah göstergelerini ölçmek için kan örneği alınmıştır. Hayvanlardaki stres seviyelerini ölçmek için tonik hareketsizlik testi de dahil olmak üzere çeşitli testler yapılmıştır. Son olarak, eğitimli panelistler tarafından yumurtaların duyusal değerlendirmesi yapılmıştır.

Sonuçların optimal olduğu senaryoda, Sustavianfeed projesinde kullanılan metodoloji bilimsel topluluk tarafından tamamen kabul edilir ve ticari düzeyde tekrarlanabilir, böylece kanatlı sektöründe daha sürdürülebilir yeni besleme programlarının uygulanması mümkün olacaktır.

Murcia pilotu yumurtacı tavuklarla çalışmıştır, ancak diğer katılımcılar hem et tavuğu üretimini hem de Akdeniz bölgesindeki diğer ırkların yumurtacı tavuklarını kapsayacak başka pilotlar geliştirmektedir. Böylece 4 ülkeden üniversitelerin, 2 şirketin ve 2 STK’nın projeye katılımı, pilot uygulamanın hem tasarımını hem de gelişimini zenginleştirmiştir. Bu işbirliği aynı zamanda Akdeniz bölgesinde kümes hayvanı üretimi alanında da bir atılım yapılmasını sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın