Etkiler ve beklenen sonuçlar

ETKİLER VE BEKLENEN SONUÇLAR

SUSTAvianFEED projesi

SUSTAvianFEED projesi, aşağıdakiler gibi sürdürülebilir kalkınma için başlıca Avrupa ve uluslararası stratejilere katkıda bulunacaktır:

  • Avrupa Yeşil Anlaşması
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler)
  • PRIMA Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi (SRIA)
  • Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Eylem Planı

Ayrıca, teklifin başlığında atıfta bulunulan etkilere katkıda bulunacaktır. SUSTAvianFEED, aşağıda açıklandığı gibi, çiftçilik uygulamaları ve insanların sosyal çevresi üzerinde büyük bir potansiyel etkiye sahiptir:

01

Geleneksel olanlarla karşılaştırıldığında, bir kg kümes hayvanı beslemesi başına GHG emisyonlarının en az %10-15’inin azaltılması.
02

Böcek üretmek için tarım yan ürünlerinin kullanımının iyileştirilmesi döngüsel ekonomiye katkıda bulunacaktır.
03

İspanya, İtalya, Tunus ve Türkiye’de yerli kanatlı ırkı ve yerel melez kullanımını teşvik ederek kanatlı biyoçeşitliliğinin korunmasına katkı.
04

Yerel yan ürünlerin kullanımını teşvik ederek yem maliyetinin düşürülmesi.
05

Böcek yetiştiriciliğini (tarım atıklarını değerlendirmek için), alternatif kümes hayvanı besleme uygulamasını (böcekler ve tarım yan ürünleri dahil) içeren karma mahsul-hayvancılık sistemlerini teşvik edin, böylece döngüsel ekonomiyi teşvik edin.
06

Akdeniz’deki küçük ölçekli çiftçilerin sosyoekonomik büyümesi, yüksek kaliteli kümes hayvanları ürünleri sayesinde kırsal alanları marjinalleştirdi.
07

Tunus’ta özel bir odakla, Akdeniz bölgelerinde cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinin uygulanması.