uygulama

UYGULAMA

SUSTAvianFEED projesi beş İş Paketinde yapılandırılmıştır.

WP1 (ALIA)

genel proje yönetimi ve koordinasyon faaliyetlerine odaklanır. Tüm proje uygulamasını sürdürecektir.

WP2 (UMU) ve WP3 (EGE)

sırasıyla alternatif kanatlı yemlerinin geliştirilmesine ve pilot uygulamaya odaklanmıştır. Bu iki ÇP çevresel, sosyal ve ekonomik kriterler dikkate alınarak uygulanacaktır. Alternatif kanatlı yemlerinin geliştirilmesi, projenin başlamasıyla başlayacak. Bunun detaylandırılmasından sonra, proje pilot uygulaması takip edilecektir.

WP4 (ALIA)

Tedarik zincirinin ilgili aktörlerini dahil edecek yinelemeli bir süreçte tüm proje uygulamasıyla yakından ilişkili olacak olan paydaş etkileşimini ve son kullanıcı katılımını sunar. WP’ler arasındaki karşılıklı ilişkiler, iş paketi açıklamasında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

WP5 (SLOWFOOD)

çok sayıda farklı kitleyi dahil etmek ve projenin daha fazla tekrarını teşvik etmek için kullanım, yaygınlaştırma ve iletişim faaliyetlerine odaklanılacaktır. Bu iş paketi, tüm proje uygulaması sırasında geliştirilecektir.