Biyoçeşitliliği ve Yerli Irkları Kucaklamak: Geleneği Canlandırmak İçin Sürdürülebilir Bir Yol

Tarafından gönderildi: SUSTAvianFEED Yorumlar: 0

Son zamanlarda dünya, ekolojik canlanmanın aciliyeti ve hakim sosyo-ekonomik modelimizde köklü bir değişim ihtiyacı konusunda uyandı. Sadece birkaç on yıl içinde, zaman ve doğanın kendisi tarafından yönlendirilen yüzyıllar süren doğal evrimi geri aldığımızı fark etmeye başlıyoruz.

Uyarı işaretlerine rağmen kontrolsüz ve irrasyonel büyümenin dizginlenmesinin öneminin kavranamaması bizi kritik bir kavşağa getirmiştir. Kurtuluş için hala umut var mı?

Bu konuyu Palermo Üniversitesi’nde Tarımsal Gıda Sisteminde Biyoçeşitlilik ve Kalite ile geleneksel kırsal peyzajların korunması profesörü Francesco Sottile ile konuştuk.

Üyesi Slow Food Yönetim Kurulu100’den fazla bilimsel yayının yazarıdır, Tarımsal İlgi Alanındaki Biyoçeşitliliği Koruma Merkezlerinin faaliyetlerini koordine etmektedir ve İtalya Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanlığı’nda Tarımsal İlgi Alanındaki Biyoçeşitlilik Komitesi’nin ve yeni kurulan AB Biyoçeşitlilik Platformu’nun üyesidir.

Değişimin Aciliyeti

Sottile, çölleşme, biyoçeşitlilik kaybı ve felakete yol açan iklim olaylarının arttığı bir dönemde, insanları dünyayı toprağın, bitkilerin, vahşi yaşamın ve ışık ve su gibi doğal kaynakların gözünden görmeye davet ederek derin bir uyanışı savunuyor. Hayvancılık ve biyoçeşitlilik arasındaki bağlantı, bu yeni bakış açısında çok önemli bir rol oynamaktadır.

“Yerli ırkların kullanımı, sürdürülebilir çiftçilik modelini güçlendirmek için bir araç haline geliyor ve yerel ırk, uygun bölge ve yetiştirici ve işleyici topluluklarının kombinasyonunun, insanların, bitkilerin ve hayvanların uygun bir denge içinde bir arada yaşadığı bir ekosistemde sürdürülebilir bir şekilde hareket etmek için erdemli bir vizyonu temsil ettiğini doğruluyor. Çevreye yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip yerli ırkların yetiştirilmesi, çiftçilik ve yetiştiricilik topluluklarıyla uyum içindeyken bölgesel özelliklerden yararlanabilen daha sağlam, daha az talepkar ve daha dirençli ırkların yetiştirilmesi anlamına gelir. Bu da yüksek kaliteli ürün ve türevlerin üretilmesini sağlar, ancak daha da önemlisi bölgenin kültürel gelenekleriyle güçlü bir bağ kurar.”

Bu bağlamda biyoçeşitlilik ön plana çıkmakta ve ancak bir koruma ve değer biçme süreciyle onlarca yıllık olağanüstü ürün dönüştürme geleneklerinin hakkını verebileceğimizi göstermektedir.

Sürdürülebilirlik ve kültürel koruma arayışında, biyolojik çeşitliliğin değerini bilmemiz, yerli ırkları kucaklamamız ve yerel geleneklere ve istisnai ürünlere olan takdiri yeniden canlandırmamız çok önemlidir. Ancak bu bütüncül yaklaşım sayesinde daha sürdürülebilir ve uyumlu bir gelecek için insanlar, doğa ve çevre arasındaki hassas dengeyi yeniden kurmayı umabiliriz.

SUSTAvianFEED projesi için yerli ırklar

Proje, birkaç önemli nedenden ötürü yaklaşımının temel bir bileşeni olarak bazı yerli ırkları seçmiştir:

Biyoçeşitliliğin Korunması

Yerli ırklar genellikle nesiller boyunca yerel ortamlara ve koşullara uyum sağlamıştır. Proje, yerli ırkları seçerek genetik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmakta ve ticari veya yerli olmayan ırklarda bulunmayan benzersiz özelliklerin ve karakteristiklerin kaybını önlemeye yardımcı olmaktadır.

Çevresel Adaptasyon

Yerli ırklar iklim koşulları, hastalıklar ve yem bulunabilirliği gibi yerel çevresel zorluklara karşı direnç geliştirmiştir. Bu ırkları kullanarak proje, doğal adaptasyonlarından faydalanabilir ve ilaç tedavisi veya özel barınma gibi yoğun müdahalelere olan ihtiyacı potansiyel olarak azaltabilir.

Sürdürülebilir Tarım

Yerli ırklar, yerli olmayan ırklara kıyasla genellikle daha az yoğun yönetim ve girdi gerektirir. Bu, projenin hayvancılık üretiminin çevresel etkilerini en aza indiren sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etme hedefiyle uyumludur.

Kültürel ve Ekonomik Koruma

Birçok yerli ırk, yerel kültürler ve geleneklerle derinden iç içe geçmiştir. Bu ırkların desteklenmesi, kültürel mirasın korunmasına yardımcı olabilir ve geleneksel tarım uygulamalarına dayanan yerel toplulukların ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.

Değişen Koşullara Karşı Dayanıklılık

İklim değişikliği ve hastalık salgınları gibi değişen küresel koşullar karşısında, yerli ırkların uzmanlaşmış veya yerel olmayan ırklara kıyasla daha dayanıklı ve uyarlanabilir olduğu kanıtlanabilir.

Azaltılmış Girdi Bağımlılığı

Yerli ırklar genellikle yem bazlı diyetlere daha uygundur ve konsantre yemler gibi daha az dış girdiye ihtiyaç duyabilir. Bu, projenin hayvancılık üretimi için dış kaynaklara bağımlılığı azaltma hedefiyle uyumludur.

Eğitim ve Farkındalık Amaçlı

Yerli ırkların öneminin vurgulanması, genetik çeşitliliğin korunmasının ve yerel tarımın desteklenmesinin değeri konusunda farkındalık yaratabilir. Proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarını daha geniş bir topluluğa göstermek için yerli ırkları eğitim aracı olarak kullanabilir.

Genel olarak, yerli ırkların seçilmesi, Sustavianfeed projesinin hedeflerinin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik, biyoçeşitliliğin korunması, kültürel koruma ve geleneksel ve dayanıklı tarım uygulamalarının teşvik edilmesi ilkeleriyle uyumludur.

SUSTAvianFEED projesindeki yerli ırklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın

Okuma ipuçları

Doğanın Yanında adlı kitabında Sottile, sürdürülebilir bir gelecek için umut veren biyoçeşitliliğin ve yerli ırkların kucaklanmasına yönelik açık bir çağrı kaleme alıyor. İnsanlar, doğa ve çevre arasındaki hassas dengeye saygı göstererek, bir zamanlar evrimin gidişatına yön veren uyumu yeniden sağlayabiliriz. Kültürel mirasımız ve doğal dünyamızla yeniden bağ kurarken, daha yeşil, daha sağlıklı bir gezegene doğru yolculuğa çıkıyoruz. Birlikte gelenekleri koruyabilir, biyolojik çeşitliliği muhafaza edebilir ve daha sürdürülebilir bir yarına doğru yol alabiliriz.

Okuyun

Bir yanıt yazın