Üreticilerin sesi: Türkiye’deki pilot faaliyetlerin kahramanları, proje tarafından önerilen diyetler konusunda hevesli

Tarafından gönderildi: SUSTAvianFEED Yorumlar: 0

Saha çalışması, SUSTAvianFEED projesinin kilit unsurlarından biridir. Aslında üreticiler, sadece kümes hayvancılığında yeni bir sürdürülebilir beslenme biçimini teşvik etmek için değil, aynı zamanda bilgi ve deneyimleri en iyi sonuç için eşsiz ve vazgeçilmez bir arka planı temsil eden değişimin aktif kahramanları olarak proje faaliyetlerinin ana hedeflerinden biridir.

Bu bağlamda, yerel bir ırk kullanarak et üretimine odaklanacak olan ve aynı zamanda pilot faaliyetlerin ekonomik değerlendirmesinden sorumlu olan ve nihai ürünün tüketici değerlendirmesinin sosyal analizinin eş-sorumlu ortağı olan proje ortağı EGE Üniversitesi, projeye dahil olan bazı küçük yerel kümes hayvanı üreticileriyle (Türkiye) bazı görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de broyler eti üretiminin %80-90’ı entegre işletmeler tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca küçük etlik piliç üreticileri ve bu küçük üreticilere yem sağlayan yem fabrikaları da bulunmaktadır. Bu nedenle, entegre broyler şirketleri, broyler ve özel yem üreticisi şirketlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme toplantıları, standart ve sürdürülebilir diyetleri değerlendirmek ve görüşülen kişilerin tutumlarını, içeriklere yönelik tercihlerini ve uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanarak alternatif sürdürülebilir diyet formülasyonlarını kabul edip etmediklerini ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır.

SUSTAvianFEED projesi kapsamında, standart bir diyetten daha düşük çevresel etkiye sahip iki alternatif sürdürülebilir diyet tasarlanmıştır. Görüşmeler sırasında broyler ve yem üreticilerine sunulan standart ve sürdürülebilir diyetlerle ilgili görüşleri sorulmuştur.

Üreticiler öncelikle mevcut standart diyet üzerinde düşünmüşlerdir. Besin içeriği açısından soya fasulyesinin alternatifi bulunmadığından, etlik piliç üreticileri diğer bileşenlerle aynı performansı elde edemeyeceklerini düşünmektedir. Ancak soya fasulyesi ithal edildiğinden ve üreticilerin sık sık fiyat ve bulunabilirlik krizleri yaşamasına neden olduğundan her türlü alternatif memnuniyetle karşılanmaktadır.

Broyler başlangıç yeminde soya fasulyesi ve mısırın ortalama oranının sırasıyla %33,64 ve %52,00 olduğu tahmin edilmektedir. Beslenmede kullanılan soya fasulyesinin büyük bir kısmı ithalat yoluyla sağlanırken, ithal mısırın payı sadece %6,00’dır. Bu da başlangıç yemindeki mısırın yaklaşık %11 ila 12’sinin ithal edildiği anlamına gelmektedir.

Yüksek oranda ithal bileşen içeren diyetlerin kullanılmasının çevresel etkilerine ilişkin endişelerin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Üreticiler daha ziyade artan yem fiyatları (döviz kurlarındaki sık değişimler ve diğer makroekonomik faktörlerdeki değişimler nedeniyle) ve yem hammaddelerinin bulunabilirliğindeki olası eksiklikler konusunda endişeli olduklarının altını çizdiler

Bunun yerine proje tarafından önerilen iki diyete göre, üreticiler alternatif bileşenlerin besin içeriği, bulunabilirliği ve fiyatının çevresel sürdürülebilirlikten daha önemli olduğunu düşünmektedir. Çevresel etkiyi azaltmayı ilginç bulsalar da ekonomik faktörler ön plana çıkıyor. Görünen o ki, alternatif sürdürülebilir diyetlerin üreticiler tarafından kabulü büyük ölçüde ekonomik faktörlere bağlı olacaktır.

Çevresel etkinin azaltılmasının yem maliyetini artırması halinde, bu artışın et fiyatına yansıtılması gerektiği belirtilmiştir. Küçük bir grupla sınırlı olsa bile, özellikle ürünün çevre dostu özelliği kendilerine doğru bir şekilde iletildiği takdirde, bu fiyat primini ödemeye istekli tüketiciler olacağı düşünülmektedir.

Görüşülen kişilerin, civcivlerinin beslenmesine böcekleri dahil etme konusunda da oldukça istekli oldukları görülmüştür. Böcek larvasının alternatif bir protein kaynağı olduğu düşünülmektedir.

Böcek larvalarının broyler yemlerine dahil edilmesine ilişkin tüketici kabulü, üretici için önemli bir sorun olarak görünmemektedir. Üreticiler, tüketicilerin tavukların beslenmesine böceklerin dahil edilmesi konusunda endişe duyma olasılığı konusunda oldukça iyimserdir. Ancak, bu konuda bir miktar belirsizlik söz konusudur. Katılımcıların çoğu, tüketicilerin algısının tanıtım çabalarına bağlı olacağı konusunda hemfikirdir.

Öte yandan, fiyatı, maliyeti ve tedariki konusunda tereddütler var.

Böceklerin kullanımına ilişkin endişeleri de daha ziyade maliyetler ve yüksek miktarlarda bulunabilirlik gibi ekonomik faktörlerden kaynaklanıyordu. İçlerinden biri, Helal etiketlemesinde böcek proteininin kabul edilmediğini, bunun da Türkiye’nin en büyük pazarını oluşturan Müslüman ülkelere kanatlı ürünleri ihraç etmelerini engelleyebileceğini hatırlattı. Dolayısıyla, bu engellerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altı çizilmektedir.

Genel olarak, görüşülen üreticiler diyetteki soya fasulyesi küspesinin büyük ölçüde orta seviyeye indirilmesi fikrini desteklemektedir. Öte yandan, bu konudaki görüşler bireyler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Sahada pilot çalışmalar başlamak üzere, dolayısıyla sonuçların gelmesi uzun sürmeyecek.

Bir yanıt yazın