Pilot faaliyetler için sürdürülebilir bir beslenme programı hazır

Tarafından gönderildi: SUSTAvianFEED Yorumlar: 0

Proje faaliyetleri verimli bir şekilde ilerlemektedir: İş Paketi 2’deki görevler, pilot faaliyetler için sürdürülebilir bir besleme programının geliştirilmesini sağlamıştır. Sürdürülebilir diyetler sektörün sürdürülebilirliğinin ana akımını oluşturacağından, bu faaliyetlerin önemli bir kilometre taşıdır.

Kuşçuluk sektörü için sürdürülebilir besleme programlarının geliştirilmesine yönelik bir metodolojinin geliştirilmesi ve pilot proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere ön diyetlerin önerilmesi SUSTAvianFEED projesinin iki ana hedefidir.

Ortaya çıkan ön diyet önerisi, diyetlerin çevresel etkisini, ithal ürünlerin varlığını tutarlı bir şekilde azaltmakta ve tatmin edici bir büyüme ve performans için hayvanların beslenme özelliklerini mükemmel bir şekilde karşılamaktadır.

Tüm bu hususlar, daha sürdürülebilir bir avcılık sektörüne geçişin mümkün olduğunu ve yaşadığımız anlar göz önüne alındığında dünyamız için bir zorunluluk olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Metodoloji

Metodoloji, görev geliştirme sırasında izlenen farklı adımlarla tanımlanmıştır ve kuş yetiştiriciliğinin ötesinde diğer bağlam ve tarım sektörlerine de uygulanabilir.

İzlenen ilk adım, diyetlerin detaylandırılması için düşünülmesi gereken olağan bir içerik listesinin geliştirilmesi olmuştur. Bu adımda, dış aktörlerden bilgi edinmek amacıyla ilk Living Lab faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler, diyet tekliflerinde öngörülen ilgili ve kaliteli sonuçlar sunmuştur.

Daha sonra, önerilen farklı bileşenlerin besin bileşimi çalışması, ilgili bibliyografya kullanılarak ve bilgi eksik olduğunda bazı analizler yapılarak incelenmiştir. Bu, her bir pilot projenin beslenme gereksinimlerinin belirlenmesiyle birlikte, her bir ortak tarafından önerilen ve tüm görev gelişimi için temel teşkil eden ilk ön diyetlerin tanımlanmasına yol açmıştır.

Bu ilk ön diyetler, yapılan çeşitli faaliyetlerle rafine edilmiştir:

  • ALIA ve UMU tarafından yapılan ilk ön diyetlerin iç değerlendirmesi.
  • Yem güvenliği ve diyetin sağlık değerlendirmesi (görev 2.3).
  • Diyetin çevresel değerlendirmesi (görev 2.4).
  • Diyetin beslenme açısından değerlendirilmesi (görev 2.5).
  • LL faaliyetleri çerçevesinde dış aktörler tarafından diyet doğrulaması (görev 4.1).

Tüm bu girdileri inceledikten sonra sürdürülebilir besleme programı önerilmiştir. Bununla birlikte, proje başlangıcı için malzemelerin mevcudiyeti ve böceklerin ve diğer bileşenlerin besinsel karakterizasyonu nedeniyle, metodoloji her zaman belirtildiği gibi takip edilecek olsa da, sürdürülebilir programda bazı sapmalar olabileceğinden, bu bir teklif olarak düşünülmelidir. Ayrıca, şu anda fiyatların değişkenliği nedeniyle, pilotların geliştirilmesi sırasında bazı uyarlamalar yapılabilir.

Sürdürülebilir beslenme programları

Önerilen tüm sürdürülebilir besleme programları, hayvanların beslenme gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılarken, çevresel girdilerin azaltılması, yan ürünler ve alternatif bileşenlerin dahil edilmesi ve ithal edilen bileşenlerin azaltılması açısından proje hedeflerine ulaşmaktadır.

Önerilen diyetler çevresel etkiyi %17’den (en muhafazakar olan) %50’ye (en iddialı olan) kadar azaltmaktadır.

İncelendiği üzere, yem üretiminin ve dolayısıyla kuşçuluk sektörünün sürdürülebilirliğini artırabilecek çok sayıda olasılık bulunmaktadır.

Bu aşamada, diyetlerin besinsel karakterizasyonunun yanı sıra uygun Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yöntemleri kullanılarak çevresel değerlendirmenin çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekilmiştir.

Buna ek olarak, sürdürülebilir besleme programı, potansiyel risklerin önlenmesi için bir yem güvenliği ve sağlık değerlendirmesi içerir.

Öte yandan, dış aktörlerin katılımının önemi vurgulanmıştır. Yaşayan laboratuvarlar çerçevesinde geliştirilen iki dizi faaliyetle, projenin kendisi ve bir kullanım aşamasında gelecekteki faaliyetler için ilgili içgörüler elde edilmiştir.

Pilot uygulama için önerilen ön diyetler, diyetlerin çevresel etkisini, ithal ürünlerin varlığını tutarlı bir şekilde azaltmakta ve tatmin edici bir büyüme için hayvanların beslenme özelliklerini mükemmel bir şekilde karşılamaktadır. Tüm bu hususlar, daha sürdürülebilir bir avcılık sektörüne geçişin mümkün olduğunu ve yaşadığımız anlar göz önüne alındığında dünyamız için bir zorunluluk olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

İklim değişikliği halihazırda bir gerçektir, Akdeniz ülkeleri bunun etkilerini dramatik bir şekilde yaşamaktadır ve bu durumun gelecekte daha da artması beklenmektedir. Buna ek olarak, sosyal perspektif, iklim değişikliğine en az katkıda bulunanların, iklim değişikliğinin etkilerinden en çok zarar görenler olduğunu belirtmeyi de önemli kılmaktadır.

Tarım sektörü iklim değişikliğine katkıda bulunan başlıca sektörlerden biridir, bu nedenle yeni gıda zincirlerinin çevre dostu olması, yerel ekonomileri desteklemesi ve sosyal yönleri dikkate alması çok önemlidir ve yem üretimi bu değişimin ana akımını oluşturacaktır.

Harekete geçme zamanı gelmiştir ve SUSTAvianFEED bunun için aşağıdaki proje faaliyetlerindeki sonuçlarla tamamlanacak somut bir yaklaşım önermektedir.

Diyetin kalitesi

Alternatif diyetlerin kalitesine ilişkin olarak ortaklar tarafından varılan ana sonuçlar şunlardır

Soya fasulyesi/ithal tahıl kullanımının azaltılması

Başta soya fasulyesi olmak üzere ithal bileşenlerin azaltılması, ele alınan bir diğer önemli konu olmuştur. Bu konudan elde edilen ana sonuçlar şunlardır

Alternatif bileşenler ve yan ürünler

Alternatif diyetlerin içerdiği alternatif bileşenler ve yan ürünler hakkında tartışırken, birçok durumda yeni bileşenlerin eklenmesi için yeni öneriler vardı. Ayrıca, burada gösterildiği gibi bazı başka yorumlar da eklenmiştir

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik hiç şüphesiz projenin temel direğidir. Bu anlamda, çiftçilerin ve diğer paydaşların çevresel kaygılarını bilmek de önemlidir. Elde edilen ana geri bildirim burada açıklanmaktadır

Maliyet/Kârlılık

Kârlılık, birçok durumda çiftçiler ve tedarik zincirinin diğer aktörleri için kritik bir noktadır. Rekabet gücünün kaybedilmesi veya tüketicilerin sürdürülebilir ürünler için daha fazla ödeme yapmaya istekli olmaması belirtilen en önemli hususlardan bazılarıdır. Bunların hepsinin özeti şöyledir

Böceklerin kullanımı

SUSTAvianFEED yaklaşımının en önemli yeniliklerinden biri olan böceklerin kullanımı, ortaya çıkardığı olanaklar nedeniyle katılımcılardan büyük ilgi gördü. Onlar hakkında bahsedilen bazı önemli hususlar burada listelenmiştir


 

Bir yanıt yazın